Witaj na naszej stronie:

Od 1991r. świadczymy usługi geodezyjne z zakresu:

• tyczenie i inwentaryzacja urządzeń podziemnych i naziemnych

• kompleksowa geodezyjna obsługa budowy obiektów przemysłowych, budownictwa mieszkaniowego oraz malej architektury

• geodezyjne pomiary sytuacyjne i wysokościowe

• mapy do celów projektowych, prawnych

• podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic - regulowanie stanu prawnego nieruchomości