Stadion piłkarski PGE GKS Bełchatów

 

 

- kompleksowa obsługa

 


Obwodnica Piotrkowa Trybunalskiego

 

 

- kompleksowa obsługa

 

 


Budowa nowego bloku energetycznego 858MW przy Elektrowni Bełchatów

 

 

- obsługa chłodni kominowej o wys. ponad 180m

- wykopy, konstrukcje żelbetowe

- podziemne sieci uzbrojenia terenu

 


Budowa stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej

 

 

- lokalizacja masztów

- ustawianie konstrukcji

 

 

 


Budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego w Szczercowie

 

 

- budowa hali sportowej,budynków i pomieszczeń socjalnych

- budowa boiska z bieżnią,kortów tenisowych

 

 


Obsługa firmy Sempertrans

 

 

- ustawianie linii technologicznych

- pomiary kontrolne suwnic i innych urządzeń,

 

 


Tyczenie osi fundamentów na ławach ciesielskich